Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 18.12.2020.

Datum objave: 28.01.2021.

Saznaj više o opremi

Glavni dijelovi padobrana, njihova uloga i materijali za izradu

dijelovi-padobrana

Komplet padobrana se sastoji od niza spojenih komponenti koje osiguravaju pravilno funkcioniranje opreme. Prije korištenja opreme nužno je provjeriti njenu ispravnost, valjanost tehničkog pregleda i pravilnu spakiranost. Da bi znali kako sve to napravit nužno je poznavati sve komponente jednog kompleta padobrana. Krenimo redom:

Dijelovi glavnog padobrana:

 • Glavna kupola padobrana sa konopcima.
 • Kontejner ili torba glavnog padobrana (D-bag)
 • Slider ili maramica
 • Pilot padobrančić sa trakom (Pilot-chute with bridle)
 • Riseri ili slobodni krajevi
 • Komande

Dijelovi rezervnog padobrana:

 • Rezervna kupola padobrana sa konopcima.
 • Kontejner ili torba rezervnog padobrana s padobrančićem na oprugu (Freebag)
 • Slider ili maramica
 • Riseri ili slobodni krajevi
 • Komande

Sustem veza sa rancem:

 • Sustav veza
 • Ranac
 • Sustav za aktiviranje glavnog padobrana
 • Ručica i sustav za odbacivanje glavnog padobrana
 • 3-Ring sustav
 • Ručica i sustav za aktiviranje rezervnog padobrana
 • Automat za automatsko otvaranje – AAD (Automatic Activation Device)
 • RSL (Reserve static line)
 • Padobranska dokumentacija

Glavna kupola padobrana sa konopcima.

Za sigurno bavljenje padobranstvo iznimno je važan pravilan izbor glavnog padobrana koje ovisi o iskustvu, vještini i težini padobranca, disciplini…

Glavni padobran je smješten ispod rezervnog padobrana u rancu.

Nekoć su se padobrani pravili od svile a danas se isključivo prave od najlonskih tkanina. Najpoznatiji među njima su F-111 i ZP (Zero-Porosity). Najlonska tkanina se pokazala bolja od svile zbog puno bolje otpornosti na vremenske uvjete. Činjenica je da je najlon otporan na skoro sve osim na sunce i neke kiseline. S vremenom su se i sistem veza i ranac počeli proizvoditi od najlonskog materijala.

7 i 9 komora krilo padobrana

Aspect Ratio je kod četvrtastih padobrana omjer širine (udaljenost između desne i lijeve strane padobrana) i dužine (udaljenost između usta i repa padobrana). Na četvrtastim padobranima lakše je izračunati omjer jer se bazira na jednostavnom dijeljenju širine sa dužinom, npr. 3:1.

Padobrani sa većim omjerom će imati manji napadni kut padobrana i u pravilu će omogućiti duže vrijeme u zraku te će prijeći veću udaljenost. Manji napadni kut će zahtijevati duži prostor za prizemljenje.

Za preciznost i veću točnost preporučljivo je koristiti manji omjer odnosno aspect ratio. Padobrani sa većim omjerom su poznati po tome da proizvode više uzgona prilikom otpora koji nastaje kočenjem. Kako su Ram-air padobrani mekani, zrakom punjeni te nemaju krutih dijelova, postoji fizička granica omjera koja iznosi 3.5:1. Ukoliko je širina prevelika padobran može proizvesti probleme prilikom otvaranja.

Broj ćelija: Većina četvrtastih, ram-air padobrana ima 7 ili 9 duplih ćelija.  Povećanje broja ćelija utječe i na povećanje omjera širine i dužine odnosno Aspect ratio. Smanjivanje ćelija i povećanje njihovog broja rezultirat će uglađenijim opstrujavanjem zraka. Ali povećanje broja ćelija također utječe na povećanje težine i volumena padobrana zbog dodavanja unutarnjih pregrada i konopaca.

Konopci su kombinirani ili račvani da bi se smanjio njihov broj i otpor. Kada su četvrtasti padobrani preuzeli ulogu okruglih većina ih je bila s 5 komora. Bili su lakši i manjeg volumena te su bili lakši za proizvesti. Nakon njih popularni su postali padobrani sa 7 ćelija, no proizvođači su našli način kako im smanjiti težinu unatoč tome što su imali više tkanine i konopaca. Idući korak su bili padobrani sa 9 ćelija koji su pružili bolje performanse i bolje opstrujavanje zraka.

Opterećenje padobrana (Wing loading) je težina padobranca sa svom opremom podijeljena na površinu padobrana u četvornim stopama. Proizvođači padobrana objavljuju opterećenja padobrana i preporuke opterećenja za svaki model padobrana u korisničkim uputama padobrana i na svojim web stranicama. Performanse istog padobrana se mijenjaju sa promjenom opterećenja.

S većim opterećenjem padobrana očekujte bržu horizontalnu brzinu, bržu vertikalnu brzinu, brža skretanja padobrana, dublje poniranje nakon skretanja, češći otkazi na padobranu i više vještine za prizemljenje.

S manjim opterećenjem očekujte manju horizontalnu brzinu, sporija skretanja, veće opraštanja pogrešaka prilikom prizemljenja ali i manje predvidivosti u turbulenciji.

Konopci padobrana najčešće su napravljeni sa jednim od sljedećih materijala: Dacron, Spectra (Microline), Vectran, HMA. Nakon mnogo skokova konopci mijenjaju dužinu. Neki će se produžiti a neki smanjiti. Svaki od konopaca ima svoje prednosti i mane. Na učeničkim padobranima najčešći su još uvijek ‘’Dacron’’ konopci koji su najdeblji i najelastičniji među navedenima. Konopci padobrana podjeljeni su u 4 grupa – A, B, C, D.. Po prednjem bridu ili ulazu u komore prolaze A grupa konopaca slijedeća je B, C te zadnja D grupa. Detaljnije o konopcima pročitajte ovdje: O konopcima padobrana (Parachute line types)

Kontejner ili torba glavnog padobrana (D-bag)

Torba kod padobrana ima svrhu kao jastučnica kod jastuka. Padobran je spakiran u torbu na kojoj se najčešće nalaze gumice u koje se uvlače konopci padobrana. Na torbi se nalaz metalni prsteni kroz koje se provlači gumice a zatim se kroz gumice provlače konopci padobrana što drži torbu zatvorenom do izvlačenja konopaca iz gumica. Danas postoji više vrsta torbi i načina zatvaranja. Neke od njih su sa čičak trakom, bez čička, magnetne torbe, svaka od njih ima svoje prednosti i mane.

Kontenjer glavnog padobrana, Blokiranje komandi
(FOTO: Lijevo: Torba ili kontejner glavnog padobrana s konopcima. Desno: Slobodni krajevi s ručicama komandi u procesu blokiranja)

Slider ili maramica

Slider je četvrtasta maramica, materijala kao i padobran, s metalnim prstenima (grommets) u svakom kutu kroz koje prolaze četiri grupa konopaca padobrana i komande. Slider usporava otvaranje padobrana zadržavajući se odmah ispod krila padobrana ne dopuštajući padobranu da se naglo napuni sve dok širenje padobrana ne proizvede dovoljno sile da potisne slider prema dolje.

Maramica ili slider
(FOTO: Maramica ili Slider)

Pilot padobrančić sa trakom i Pinom (Pilot-chute with bridle and Pin)

Pilot padobrančić je mali okrugli padobran koji padobranca za aktivaciju otvaranja glavnog padobrana izvlači i baca u struju zraka. Pilot-padobrančić se puni zrakom te pomoću otpora koji stvara, oslobađa pin koji drži ranac zatvoren te izvlači glavni padobran iz ranca, oslobađa konopce iz gumica te ih drži razvučene dok se padobran ne počne puniti zrakom i širiti. Pilot padobrančići glavnog padobrana su obično mekani i moraju biti izvučeni rukom iz džepa na rancu dok pilot padobrančići rezervnog padobrana imaju metalnu oprugu koja ih odbacuje, odnosno lansira od ranca. Pilot padobrančići s metalnom oprugom koriste se i na učeničkim padobranima. Povlačenjem ripcorde ručice izvlačimo pin koji oslobađa petljica te omogućuje pilot padobrančiću da iskoči iz ranca i povuče padobran za sobom.

Bridla je traka koja spaja pilot padobrančić i padobran, odnosno pilot padobrančić i torbu (free bag) u slučaju rezervnog padobrana. Na bridli ili traki pilot padobrančića se nalazi i pin koji prolaskom kroz petljicu drži ranac zatvoren. Sve više traka pilot padobrančića imaju ugrađen i sistem tzv. Kill Line koji služi za kolapsiranje pilot padobrančića nakon izlaska glavnog padobrana iz kontejnera. To je konopac koji prolazi kroz traku pilot padobrančića i prije svakog ponovnog pakiranja mora biti pravilno namješten.

Pilot padobrančić

Riseri ili slobodni krajevi

Riseri su čvrsto remenje koje spajaju sistem veza sa konopcima padobrana. Prije mnogo godina, riseri su bili dio sistema veza i konopci su bili ušiveni direktno u risere. Sada se konopci spajaju na metalne karabinjere (connector links) ili mekane linkove (soft linkovi) koji se nalaze na jednoj strani risera, a sistem veza i riseri se spajaju pomoću 3-ring sistema. Riseri se prodaju sa sistemom veza a ne sa padobranom. Dio 3-ring sistema nalazi na riserima a drugi dio na sistemu veza. Važno da je da je 3-ring sistem iz istog kompleta, odnosno da si međusobno odgovaraju. Na zadnjim riserima nalaze se i prsteni kroz koji prolaze konopac komandi.

Slobodni krajevi

Komande

Komande se sastoje od konopaca i ručica komandi. Ručice komandi nalaze se smještene na zadnjim slobodnom krajevima i koristimo ih za upravljanje padobranom (Skretanje, kočenje i prizemljenje). Povlačenjem desne komande padobran skreće desno a povlačenjem lijeve skreće lijevo. Također u procesu skretanja padobran također ubrzaje i ponire u tu stranu. Povlačenjem obje ručice simterično kočimo padobran odnosno proizvodimo uzgon. S ručica komandi konopac se proteže sve do zadnjeg brida krila padobrana. Povlačenje komande mijenja aerodinamični oblik krila te tima uzrokuje skretanje.

Komande padobrana

Rezervna kupola padobrana sa konopcima.

Kako zakon tako i zdrav razum nalažu da padobranac nosi i drugi, odnosno rezervni padobran. Četvrtasti rezervni padobran radi kao i glavni padobran osim što pilot padobrančić,  traka (bridla) i torba nisu pričvršćeni za krilo padobrana. Rezervni padobran je smješten iznad glavnog padobrana unutar ranca.

Kontejner ili torba rezervnog padobrana s padobrančićem na oprugu (Freebag)

Torba ili kontejne (free bag) na rezervnom padobranu je dizajnirana na način da omogući normalno otvaranje padobrana i u slučaju otkaza padobrana poput potkove. Nakon što je padobran otvoren, pilot padobrančić i torba se automatski odvajaju od padobrana.

Freebag i padobrančić

Slider ili maramica rezervnog padobrana

Ima istu ulogu kao i Slider na glavnom padobranu

Riseri ili slobodni krajevi rezervnog padobrana

Namjena im je ista kao i slobodnim krajevima glavnog padobrana no za razliku od slobodnih krajeva glavnog padobrana slobodni krajevi rezerve nisu odvojivi od sistema veza.

Sustav veza sa obuhvatima.

Sistem veza je skup remenja odnosno pojaseva koje je prilagođeno obliku tijela. Svrha mu je da sigurno pričvrsti tijelo za padobran i da osiguran ravnomjernu i ugodnu raspodjelu sila koje nastaju priliko otvaranja padobrana. Sastoji se od nožnih obuhvata, prsnog obuhvata, ramenih obuhvata te odgovarajućih sistema zatezača. Na ramenom obuhvatu nalazi se najveći prsten 3-ring sistema. Na sistemu se nalaze i džep pilot padobrančića, ležišta za ručice rezerve i odbacivanja padobrana te na školskim sistemima i ležište za ripcorde ručicu. Nožni obuhvati su obuhvati koji podnose najveće opterećenje pri otvaranju padobrana i letu s padobranom.

Sustav veza i Ranac padobrana
(FOTO: Sustav veza i Ranac padobrana)

Ranac

Ranac je dio sistema veza i uloga mu je smještaj glavnog i rezervnog padobrana. Padobrani u rancu su zatvoreni pomoću pinova koji su provučeni kroz petljice. Pin je prikopčan na pilot padobrančić i izvlačenjem pina iz petljice, ranac se otvara što omogućuje padobranu da izađe iz ranca i nastavi proces otvaranja.

Ranac i sustav veza

Sustav za aktiviranje glavnog padobrana

Za aktiviranje glavnog padobrana postoji više sustava. U sportskom padobranstvu se najviše koriste mekani pilot padobrančići koji se izbacuju rukom (tzv. „throw out pilot-chute“). Padobrančić je smješten u džepiću na dnu ranca (BOC – Bottom of container). Padobranac prima rukohvat padobrančića, izvlači ga iz džepića od sebe na stranu u struju zraka i pušta iz ruke, čime započinje proces otvaranja padobrana.

Na padobranima za osposobljavanje najčešće se koristi kombinacija ručice i pilot padobrančić s čeličnom oprugom. Povlačenjem ručice otvara se ranac iz kojeg pod djelovanjem opruge iskače pilot padobrančić. Struja zraka zahvaća padobrančić koji izvlači glavni padobran i time započinje proces otvaranja padobrana.

Na padobranima za osposobljavanje, za prve skokove učenika padobranaca, koristi se prinudno aktiviranje padobrana. Umjesto ručice koristi se gurtna koja je prikopčana u zrakoplovu. Prilikom iskakanja padobranca zrakoplov povlači gurtnu i otvara se ranac iz kojeg pod djelovanjem opruge iskače pilot padobrančić te započinje proces otvaranja padobrana.

Ručica pilot padobrančića i pin za zatvaranje kontenjera glavnog padobrana
(FOTO: Ručica pilot padobrančića i pin za zatvaranje  glavnog  padobrana)

Ručica i sustav za odbacivanje glavnog padobrana

Ručica za otvaranje rezervnog padobrana nalazi se na desnoj strani ispod ramenog obuhvata. Sustav se sastoji se od ručice i dva teflonska kabla koji prolaze kroz metalna kabelska kućišta a koji služe za oslobađanje petljica na 3-ring sistemu, odnosno odvajanje slobodnih krajeva glavnog padobrana od sustava veza. (odbacivanje glavnog padobrana).

Ručice za odbacivanje glavnog padobrana

3-Ring sustav

3-ring sistem je mehanizam koji omogućuje spajanje risera za sistem veza. Najvažnija zadaća 3-ring sistema je mogućnost brzog i sigurnog odbacivanja padobrana u slučaju otkaza padobrana.

3-ring sistem je jednostavan, povoljan, pouzdan i zahtjeva manje fizičke snage za odbacivanje od bilo kojeg drugog sistema odbacivanja padobrana.

Najveći prsten 3-ringa je sigurno pričvršćen za sistem veza a ostala dva za riser. Točno sastavljanje 3-ring sistema učiti čete na praktičnom dijelu obuke..

3-ring sistem za odbacivanje padobrana

Ručica i sustav za aktiviranje rezervnog padobrana

Nalazi se na lijevoj strani ispod ramenog obuhvata. U pravilu, na svim sportskim padobranima za aktiviranje rezervnog padobrana se koristi kombinacija ručice i pilot padobrančić s čeličnom oprugom. Povlačenjem ručice otvara se ranac iz kojeg pod djelovanjem opruge iskače pilot padobrančić. Struja zraka zahvaća padobrančić koji izvlači glavni padobran i time započinje proces otvaranja padobrana.

Ručica za otvaranje rezervnog padobrana

Automat za automatsko otvaranje – AAD (Automatic Activation Device)

Mehanizam koji služi za otvaranje rezervnog padobrana na određenoj visini pri određenoj brzini ukoliko to iz nekog razloga nije napravio sam padobranac. Zamislite situaciju gdje padobranac iz nekog razloga nije otvorio padobran na predviđenoj visini. Kada bi u slobodnom padu dostigao visinu od 300 metara, automat bi detektirao preveliku brzinu na premaloj visini te bi automatski otvorio rezervni padobran. Automat se pokazao kao sredstvo koje značajno povećava šanse preživljavanja pri otkazima padobrana ili gubitku svjesnosti o visini. Unatoč svemu, automat je korišten kao sredstvo u slučaju nužde i ni jedan padobranac se ne smije oslanjati na njega.

AAD - Automati za automatsko otvaranje rezervnog padobrana
(FOTO: AAD - Automati za automatsko otvaranje rezervnog padobrana)

RSL (Reserve static line)

Padobrani koji se koriste za osposobljavanje učenika padobranaca su u pravilu opremljeni i tzv. RSL sustavom. RSL omogućava automatsko aktiviranje rezervnog padobrana nakon što dođe do odbacivanja glavnog padobrana. Traka RSL-a je s jedne strane spojena kopčom na jedan slobodni kraj, dok je s druge strane povezana sa špiljkom ručice rezervnog padobrana. Glavna prednost RSL je u tome što se skraćuje vrijeme aktiviranja i posljedično smanjuje put otvaranja rezervnog padobrana. Uz to pruža dodatnu sigurnost ukoliko padobranac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti povući ručicu za aktiviranje rezervnog padobrana.

RSL

Padobranska dokumentacija

Iako nije funkcionalni dio vaš opreme treba biti sastavni dio svakog padobranskog kompleta jer nam daje sve relevantne informacije o proizvođaču i modelu opreme, godini proizvodnje te tehničkom pregledu i datumu pakiranja rezerve. Bez padobranske dokumentacije opreme nije moguće koristiti padobran.

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Skydivecroatia.hr - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Skydivecroaita.hr je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti