Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 18.12.2020.

Datum objave: 27.01.2021.

Program osposobljavanja PK Skydive Croatia

Organizacije u Padobranstvu

20-Organizacije-u-padobranstvu

Organizacije koje će biti važne za praćenje ove Online škole padobranstva su:

Skydive Croatia PK:

Škola padobranstva koja djeluje na području Republike Hrvatske. Padobranski klub Skydive Croatia je škola odobrena od Agencije za civilno Zrakoplovstvo (CCAA) a njeni instruktori su ovlašteni kako po CCAA tako i po USPA-a pravilima i propisima.

Hrvatska Agencija za Civilno Zrakoplovstvo – CCAA:

Organizacija koja je nadležna za padobranske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. CCAA izdaje Hrvatski pravilnik o padobranstvu i također je nadležna za izdavanje padobranskih dozvola i povlastica. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

United States Parachute association – USPA:

Padobranska organizacija SAD-a koja sve više uzima ulogu krovne padobranske organizacije. Dozvole i ovlaštenja USPA-a su danas priznate u gotovo svim državama, padobranskim centrima, tvrtkama i organizacijama a u nekima su i uvjet za izvođenje skokova ili profesionalno zaposlenje.

Program školovanja

Program školovanja koji će pratiti objave objavljene u člancima objavljenim na ovom portalu preuzet je od padobranske škole Skydive Croatia koji su nam ustupili odobrenje i podršku pri kreiranju ove Online Škole padobranstva.

Program školovanja PK Skydive Croatia odobren je i prihvaćen od Hrvatske Agencije za Civilno zrakoplovstvo a mnoge metode obuke su preuzete iz USPA (United States Parachute association).

Završetkom teoretskog i praktičnog školovanja biti će vam izdana padobranska dozvola kategorije A izdane od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA) a po želji možete zatražiti i izdavanje dozvole kategorije A izdane od USPA-a (United States Parachute association).

Objave će redovito biti revidirane i prilagođene novim saznanjima i pravilima u svijetu padobranstva u tome procesu možete i vi kao čitatelji sudjelovati jer se na kraju svake objave nalazi obrazac u koji možete predložiti promjene ili primjedbe na određene dijelove objave.

 

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Skydivecroatia.hr - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Skydivecroaita.hr je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti