Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 18.12.2020.

Datum objave: 27.01.2021.

Vrsta, načelo djelovanja i namjena

Podjela padobrana u padobranstvu

Podjela-padobrana

Padobrani se prema namjeni dijele na više različitih vrsta no za izvođenje padobranskih skokova prema vrsti dijele se na:

  • glavne padobrane,
  • rezervne padobrane, i
  • padobrane za spašavanje.

Glavni padobran

Kako mu i ime govori, ovo je padobran koji primarno koristimo za izvođenje padobranskih skokova. Danas postoji mnogo različitih proizvođača i modela glavnog padobrana koji se razlikuju po veličini padobrana, njegovoj namjeni, konstrukciji, dizajnu, materijalima, tipovima konopaca isl. Za obuku novih padobranaca koristimo padobrane koji su namijenjeni školovanju padobranaca gdje se radi o četvrtastim padobranima tipa krilo, koji imaju 9 komora i koji su u usporedbi s padobranima koji koriste iskusni padobranci veće površine. U slučajevima otkaza glavnog padobrana (Padobran nije otvoren, otvoren je nepravilno, oštećen padobran ili s njime nije moguće sigurno prizemljiti), glavni padobran je odvojiv od sistema veza te nakon njegovog odvajanja otvaramo rezervni padobran.

Rezervni padobran

Za razliku od glavnog padobrana, također kako mu i ime govori, rezervni padobran koristimo u rijetkim situacijama kada glavni padobran nije pravilno otvoren ili se njime ne može sigurno prizemljiti (Otkaz padobrana – Parachute malfunction). Postupke oko otvaranja rezervnog padobrana i u kojim situacijama se pristupa prinudnim postupcima naučiti će te na svojoj obuci a mi ćemo ih obraditi u danjim objavama Online padobranske škole. Tijekom korištenja rezervnog padobrana, za razliku od glavnog padobrana rezervni padobran nije odvojiv od sistema veza.

Padobrani za spašavanje

Padobrane za spašavanje koriste piloti zrakoplova i letjelica u situacijama kad isti nije moguće sigurno prizemljiti te je potrebno napustiti zrakoplov ili letjelicu. Padobrane za spašavanje će te vidjeti na pilotima koji će biti zaduženi da nas odvedu na visinu potrebnu za izvođenje padobranskih skokova.

Podjela padobrana prema načelu djelovanja

Klasični padobrani: kupole okruglog ili četvrtastog oblika koje usporavaju spuštanje padobranaca pomoću otpora zraka. U današnje vrijeme u padobranstvu se vrlo rijetko koriste. Mogu se vidjeti u vojnim desantnim skokovima, u nekim padobranima kao rezerva ili u kao kočeći padobrani na letjelicama ili vozilima.

Okrugli padobran
(FOTO: Okrugli padobrani)

Padobrani tipa Krilo: Četvrtasti ili eliptični padobrani koji koriste uzgon za usporavanje padobranaca. To su padobrani na koje ćemo se referirati kroz ovu Online školu i koje ćete koristiti u svojoj obuci.

Padobran tipa krilo
(FOTO: Padobran tipa krilo - Padobrani kakve koristimo na obuci)

Podjela padobrana prema namjeni

Ljudski padobrani: padobrani koji su namijenjeni ljudima. Tu ubrajamo Školske padobrane, Sportske padobrane, rezervne padobrane, tandem padobrane, vojne padobrane i padobrane za spašavanje.

Teretni padobrani: Padobrani korišteni za ispuštanje ili spuštanje raznih tereta.

Kočeći padobrani: koriste se za usporavanje letjelica ili vozila s velikih brzina

(PHOTO:teretni i kočeći)

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Skydivecroatia.hr - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Skydivecroaita.hr je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti